Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Sådan bruger I svære følelser professionelt
Forfatterne til bogen ’Med mig selv som redskab – om at være professionel med følelser’ kommer med gode råd til, hvordan pædagoger kan bruge følelser professionelt i deres arbejde. Også de svære og ubehagelige.
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
Det kan være fysisk voldsomt reagerende børn. Det kan være børn, som lugter, eller børn, der lukker sig inde i sig selv og er svære at nå – alt sammen kan vække følelser, der er med til at styre vores handlinger. Hvis ikke vi tør stå ved vores følelser, kan de komme til at skade de mennesker, vi arbejder med. Hvis vi vender os mod følelserne og forsøger at forstå dem, kan de tværtimod blive en hjælp, lyder budskabet fra psykologerne Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jakobsen. Her giver de otte gode råd til, hvordan man som pædagog kan bruge følelserne konstruktivt.

Undgåelseshandlinger virker ikke
Den umiddelbare reaktion på en ubehagelig følelse er undgåelseshandlinger i forsøg på at slippe væk fra følelsen. Det kan være ved at skælde ud eller kompensere med handlinger. Den tilgang virker som regel ikke, fordi vi mister kontakten med barnet, fordi vi bliver mere opmærksomme på at komme af med den ubehagelige følelse. Det koster meget energi, som går fra nærheden til barnet. Når vi forsøger at lukke ned for en tanke eller følelse, vil den blot presse sig stærkere på, viser undersøgelser. 

Mærk følelserne
Mærk og betragt i stedet følelserne for at finde ud af, hvad de kommer af. Hvis vi ikke vil være ved følelserne, fjerner vi os lynhurtigt fra situationen eller potentielle situationer, før vi overhovedet har mærket efter, hvad de vil os. Når vi bliver opmærksomme på de følelser, vi har, kan vi respondere på dem på en mere rummelig og nærværende måde. Det er også okay, at barnet fornemmer de voksnes følelser, hvis de voksne tør stå ved dem.

Tag følelserne som et tegn
Hvis du gentagende gange reagerer ved at undertrykke dine følelser, for eksempel overfor et provokerende barn, risikerer du at miste perspektivet og det udviklingspotentiale, der ligger i situationen – fordi du let kommer til at lade dine negative følelser overskygge det udviklingspotentiale, der ligger i situationen. Det er et tegn på, at der er noget, du kan arbejde med hos barnet. 
 
Drop din indre dommer
Stå ved dine følelser, og undlad at dømme dem. Vi er skolet i, at rummelighed, forståelse og empati er værdier, som vi professionelle skal have. Når vi mærker, at det er svært at rumme, drager vi ofte den konklusion, at vi så må være uprofessionelle. Vi forsøger at opdrage os selv til at rette ind. Det gør det sværere at stå ved følelserne og lære af dem.  

Vær din egen bedste kollega
Ofte er vi meget mere dømmende overfor os selv, end vi ville være overfor andre, for eksempel vores kolleger, hvis de delte en lignende oplevelse med os. Prøv at forholde dig til den situation, som har vakt følelserne, på samme måde, som du vil forholde dig, hvis det var en kollega, der fortalte dig om situationen. Det kan gøre det lettere at rumme følelserne.

Skab rum for at dele følelser
Det er en stor hjælp for arbejdet med følelser, at man kollegialt og ledelsesmæssigt skaber rum for samtaler om følelser. Det er ikke et rum, som en ledelse alene kan skabe. Ledelsen kan sætte rammerne, men det er kollegerne på gulvet, der sammen kan skabe et tillidsfuldt rum. Alle har et individuelt ansvar for at skabe det ved at tage initiativ til også at tale om svære følelser. 

Sammen kan I rumme mere
Ofte viser det sig, at det er ganske forskelligt, hvad man i et kollegialt fællesskab reagerer på. Nogle har svært ved uhygiejniske børn, andre ved følelsesmæssigt grænsesøgende børn. Hvis I ikke skal kæmpe for at skjule, hvordan I har det, kan I bruge det i personalegruppen. Ved at tale åbent om et udfordrende barn bliver det lettere for alle at se det som en udfordring, der ikke knytter sig til den enkelte pædagogs følelser, men at det er en fælles opgave i at opbygge empati. Når vi taler om de svære følelser, kan vi ofte pludselig se nye og andre perspektiver. 

Fokuser på dine handlinger
Prøv at forstå, hvilke værdier dine følelser afspejler. Og spørg dig selv: Hvad er det for værdier, jeg gerne vil afspejle i mine handlinger? Hvis det er vrede, du arbejder med, og du har et ønske om at handle mere roligt, kan du for eksempel visualisere situationer, hvor du handler roligt, selvom du er vred. Ofte har vi en opfattelse af, at rolige handlinger kræver indre ro, men sådan behøver det ikke at være. Man kan sagtens handle roligt, selvom hjertet hamrer.

Kilde: Psykologerne Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen, forfatterne til bogen ’Med mig selv som redskab – om at være professionel med følelser’, Forlaget Frydenlund.